Chùa Hồng Ân

Click here to edit subtitle

VĂN PHÒNG II VIỆN HÓA ĐẠO

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT 

HẢI NGOẠI TẠI HOA KỲ


HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT 

THÀNH PHỐ DES MOINES, TIỂU BANG IOWA

CHÙA HỒNG ÂN

                                  1419 M.L. King Jr. Pkwy Des Moines Iowa 50314

                                    Phone: (515) 999-6944 /Website: www.chuahongan.org